Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad. De ouders die hierin zitting hebben, vertegenwoordigen alle ouders. Eén keer per maand wordt er vergaderd. Hierbij zijn ook enkele leden van het schoolteam aanwezig. De OR organiseert activiteiten die niet direct bij het lesgeven horen, maar die het schoolleven voor de kinderen plezieriger maken: sinterklaasfeest, kerstdiner en paaslunch, sportdag, etc.

De ouderbijdrage, die nodig is om bovenstaande activiteiten te bekostigen is € 20,-voor het eerste kind. Voor het tweede kind is de bijdrage € 17,-  en voor elk volgend kind betaalt u € 12,-. Komt uw kind na 1 januari op school, dan geldt de helft van deze bedragen. De penningmeester van de OR doet eenmaal per jaar verslag en dit wordt in de schoolkrant gepubliceerd.

 

Samenstelling Ouderraad:

mevr. M. Yanmaz (voorzitter),  mevr. P. van Oosten (secretaris), mevr. N. Karadogan, mevr. S. Bilen, mevr. S. Cikaray, mevr. S. Erraoui en mevr. A. Wissink

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54

Kom gerust langs!
Of mail ons
Contactpagina