Engels en internationalisering

De wereld wordt steeds kleiner. Kinderen groeien op in een internationale omgeving en ook in de toekomst zal internationalisering en globalisering steeds belangrijker worden. Daar wil onze school de leerlingen op voorbereiden. Dat doen we door internationalisering als speerpunt te benoemen en Engelse les te geven vanaf de kleutergroepen.

Internationalisering

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in aanraking komen met andere culturen en landen. Dat zie je terug in onze lessen wereldoriëntatie, maar ook in onze projecten. Die hebben vaak een internationaal thema.
Daarnaast hebben we als team contacten met onderwijzend personeel op internationale scholen. Hiermee verbreden we onze eigen horizon en indirect dus ook die van onze leerlingen.

Engels

Vanaf groep 3 geven wij Engelse les. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten brengen met de Engelse taal, willen we ze voorbereiden op een internationale baan of studie.
In de onderbouw wordt Engels nog vooral spelenderwijs gegeven, waarbij de opbouw van de woordenschat en Engels spreken en zingen centraal staat. Vanaf groep 5 gaan we aan de slag met grammatica en bouwen we de woordenschat uit naar moeilijkere woorden. Zo wordt de overgang naar een middelbare school makkelijker.

Een ander belangrijk speerpunt van onze school is science. Neem hier ook gerust een kijkje.

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54

Kom gerust langs!
Of mail ons.
Contactpagina