KERSTFEEST 2018

Kerst 2018

 Ieder jaar opnieuw mogen we ons verwarmen aan ‘Het Woord van God’ dat geboren is als een klein Kind. Te midden van onze blijdschap, verdriet en zorgen mogen we erbij stilstaan, dat God ons wil ontmoeten.

 God zocht en zoekt die ontmoeting niet met veel machtsvertoon. Geen groot leger om ons te intimideren.Integendeel een klein Kind, dat hulpeloos op aarde komt. Geen eisen van grote geschenken, maar juist het geven vaneen geschenk aan ons.

 Geen wonder dat mensen zoals de herders en de wijzen daar van onder de indruk zijn!! Een echte ontmoeting, waarin de ander centraal staat, waarin geluisterd wordt naar elkaar, waarin het goede voor de ander gezocht wordt.       

 Zo is een ontmoeting de moeite waard. De moeite om zoals de herders deden het grote nieuws aan anderen te vertellen of de moeite die de wijzen deden om een lange reis te maken en het Kind geschenken aan te bieden. 

 Op die manier willen we ook op school het Kerstfeest vieren: moeite doen om elkaar Hindoes, Islamieten, Christenen en anders gelovigen echt te ontmoeten. Moeite doen voor een ander en de ander opzoeken. Geïnteresseerd zijn in zijn of haar verhaal maakt het Kerstfeest tot een echte ontmoeting.

 

Ik wens u, ook namens het team, goede feestdagen toe en een prettige vakantie.

 Jeannet Carelsen 

Media
  • kerstfeest 2018

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54

Kom gerust langs!
Of mail ons.
Contactpagina