Ouders

Onze schooldeuren staan niet alleen open voor onze leerlingen, maar ook voor hun ouders. Samen met het team vormen we een hechte gemeenschap. Ouders mogen op school meepraten over verschillende onderwerpen.

  1. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de leerprestaties van uw kind(eren). Hiervoor zijn er enkele keren per jaar ouder- en kindgesprekken. We bespreken en evalueren wederzijdse verwachtingen en de vordering van de leerling. Daarnaast worden twee rapporten uitgebracht waarin de standaard- en Wereldwijs-vakken zijn opgenomen. Heeft u tussentijds vragen? Neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht.

  2. Onze school heeft een actieve ouderraad die allerlei feesten en uitjes organiseert voor de kinderen. U kunt denken aan het sinterklaasfeest, kerstfeest en paasfeest of sportdag. Alle ouders betalen mee aan deze activiteiten. De ouderbijdrage is € 20,-voor het eerste kind. Voor het tweede kind is de bijdrage € 17,- en voor elk volgend kind betaalt u € 12,-.

  3. Wilt u meepraten over het beleid van onze school? Dan bent u welkom bij ons project ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. Daarbij praten ouders en team over het beleid van de school en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Onze school heeft ook een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. voorzitter van de MR is mevrouw P. van Oosten (ouder).

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54

Kom gerust langs!
Of mail ons
Contactpagina