Vacatures en stages

Vanaf januari 2020 hebben we een vacature voor een parttime groepsleerkracht. Voor informatie kunt u terecht bij de directeur mevrouw J.S. Carelsen. U kunt bellen naar 06 – 5140 2794

Speerpunten:

* science
* internationalisering
* leertijdverlenging

De Paul Krugerschool;

* is een Protestants Christelijke Basisschool in Transvaal
* heeft 175 leerlingen en 15 peuters verdeeld over 8 groepen
* bestaat uit 25 teamleden
* werkt met vakdocenten voor o.a. theater, muziek, bewegen en science
* zet vernieuwingen actief in zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen

Mogen wij jou welkom heten in ons gemotiveerde team?

Paul Krugerschool
Fischerstraat 133
2572 PV Den Haag
Tel: 070-3888855

Stagelopen

Wil je graag stagelopen op een multiculturele school met een gezellig en gemotiveerd team? Je bent van harte welkom! We zijn een opleidingsschool voor Pabo Inholland, stagiaires kunnen rekenen op goede begeleiding en ondersteuning.

Heb je interesse of vragen? Neem contact op met directeur mevrouw J.S. Carelsen. Je kunt bellen naar 06 – 5140 2794.

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54
Bekijk onze schooltijden
Schrijf een bericht
Neem contact met ons op.
Nieuwe leerling?
Meer informatie
Contactpagina