Team

Op de Paul Krugerschool werken groepsleerkrachten, vakleerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, administratie en directie. Met passie werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling en groeikansen van onze leerlingen.

Directie

Jeannet Carelsen
Directeur
Tel.: 070 3888855

jcarelsen@scoh.nl

Groepsleerkrachten

Mirjam van der Starre
Leerkracht groep 1

mvdstarre@scoh.nl           

 

Kien van Rijn
Leerkracht groep 2
coördinator ouders

kvanrijn@scoh.nl


Vanessa Hennen
Leerkracht groep 3

vhennen@scoh.nl
Monique van Putt           
Leerkracht groep 4

mvputt@scoh.nl
Ineke van der Sluys
Leerkracht groep 5

ivdsluys@scoh.nl
Monique van Toorn
Leerkracht groep 6

mvtoorn@scoh.nl

Marco Schippers
Leerkracht groep 7

mschippers@scoh.nl

 

Linda van Doeland
Leerkracht TO

lvdoeland@scoh.nl

Helene Corbeau
Leerkracht groep 8

hcorbeau@scoh.nl

Esther Janssens
Leerkracht groep 8

ejanssens@scoh.nl

Rita Sheikrojan
Leerkracht groep 3
en Peuters


rsheikrojan@scoh.nl

Ineke Verkleij
Leerkracht nt2


iverkleij@scoh.nl

Dennis van Duijn
Leerkracht nt2
muziek docent

dvduijn@scoh.nl

Onderwijs ondersteund personeel

Yunus Korkmaz
Klasse assistent

ykorkmaz@scoh.nl

Bea Sheikrojan
Onderwijsassistent

bsheikrojan@scoh.nl


I van Bergen
Remedial teacher


ivanbergen@scoh.nl

Roosita Sardjoe
Onderwijsassistent


rsardjoe@scoh.nl

Intern begeleiders

Els Koffeman
Intern begeleider
bovenbouw

ekoffeman@scoh.nl

Helene Corbeau
Intern begeleider
middenbouw

hcorbeau@scoh.nl

Karin Schilt
leerkracht 2
Intern begeleider
onderbouw

kschilt@scoh.nl

Marga Vink
Gedrag specialist

mvink@scoh.nl

Overig personeel

Yazgul Dogan
Administratief
medewerker

ydogan@scoh.nl

Jan de Bruin
Financieel
medewerker

jdebruin@scoh.nl
Edith Duinkerke
Wereldwijscoördinator
coördinator

eduinkerke@scoh.nl
Wouter Duits
Gymleerkracht

wduits@scoh.nl
Sinem Erdogan
Schoolmaatschap-
pelijk werkster


 serdogan@scoh.nl

 

 

Ineke van Embden
Specialist Parnassys

ivembden@scoh.nl

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54

Kom gerust langs!
Of mail ons
Contactpagina