Schooltijden

Wij geloven dat onze leerlingen de beste toekomstkansen hebben als ze naast de reguliere vakken extra onderwijs krijgen aangeboden. Dit noemen wij ‘Wereldwijs’. De lestijden zijn door dit extra aanbod uitgebreid.

Groep 1 tot en met 8 moet van 08.30 tot 16.00 uur naar school.

Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. De groepen 1 tot en met 4 hebben les tot 12.00 uur, de groepen 5 tot en met 8 gaan om 12.30 uur uit.

 

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54
Bekijk onze schooltijden
Schrijf een bericht
Neem contact met ons op.
Nieuwe leerling?
Meer informatie
Contactpagina