Het Team

Er werken 1 directielid,14 groepsleerkrachten,4 onderwijsassistenten,4 intern begeleiders op de Paul Kruger School.

Directie

Jeannet Carelsen
Directeur
Tel.: 070 3888855

jcarelsen@scoh.nl

Groepsleerkrachten

Mirjam van der Starre
Leerkracht groep 1

mvdstarre@scoh.nl           

 

Kien van Rijn
Leerkracht groep 2
coördinator ouders

kvanrijn@scoh.nl


Vanessa Hennen
Leerkracht groep 3

vhennen@scoh.nl
Monique van Putt           
Leerkracht groep 4

mvputt@scoh.nl
Ineke van der Sluys
Leerkracht groep 5

ivdsluys@scoh.nl
Monique van Toorn
Leerkracht groep 6

mvtoorn@scoh.nl

Marco Schippers
Leerkracht groep 7

mschippers@scoh.nl

 

Linda van Doeland
Leerkracht TO

lvdoeland@scoh.nl

Helene Corbeau
Leerkracht groep 8

hcorbeau@scoh.nl

Esther Janssens
Leerkracht groep 8

ejanssens@scoh.nl

Rita Sheikrojan
Leerkracht groep 3
en Peuters


rsheikrojan@scoh.nl

Ineke Verkleij
Leerkracht nt2


iverkleij@scoh.nl

Dennis van Duijn
Leerkracht nt2
muziek docent

dvduijn@scoh.nl

Onderwijs ondersteund personeel

Yunus Korkmaz
Klasse assistent

ykorkmaz@scoh.nl

Bea Sheikrojan
Onderwijsassistent

bsheikrojan@scoh.nl


I van Bergen
Remedial teacher


ivanbergen@scoh.nl

Roosita Sardjoe
Onderwijsassistent


rsardjoe@scoh.nl

Intern begeleiders

Els Koffeman
Intern begeleider
bovenbouw

ekoffeman@scoh.nl

Helene Corbeau
Intern begeleider
middenbouw

hcorbeau@scoh.nl

Karin Schilt
leerkracht 2
Intern begeleider
onderbouw

kschilt@scoh.nl

Marga Vink
Gedrag specialist

mvink@scoh.nl

Overig personeel

Yazgul Dogan
Administratief
medewerker

ydogan@scoh.nl

Jan de Bruin
Financieel
medewerker

jdebruin@scoh.nl
Edith Duinkerke
Wereldwijscoördinator
coördinator

eduinkerke@scoh.nl
Wouter Duits
Gymleerkracht

wduits@scoh.nl
Sinem Erdogan
Schoolmaatschap-
pelijk werkster


 serdogan@scoh.nl

 

 

Ineke van Embden
Specialist Parnassys

ivembden@scoh.nl

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54
Bekijk onze schooltijden
Schrijf een bericht
Neem contact met ons op.
Nieuwe leerling?
Meer informatie
Contactpagina